Fandom to określenie społeczności skupionej wokół konkretnego dzieła kultury – na przykład gry wideo, filmu, serialu, książki lub programu telewizyjnego. Jego członkowie pozostają ze sobą w kontakcie najczęściej za pomocą social mediów, wielu z nich zakłada własne blogi lub strony internetowe, redaguje magazyny (tzw. „fanzine” – nieoficjalny magazyn poświęcony głównemu tematowi fandomu). Ich członkowie działają na niezliczone sposoby, między innymi prowadzą kanały na YouTube’ie, piszą poradniki i teksty informacyjne, edytują Wikipedię, przygotowują tłumaczenia, tworzą różnego rodzaju sztukę, organizują spotkania. Doceniany jest wkład każdego rodzaju – naukowy, towarzyski, opiniotwórczy i artystyczny. Szacunek i rozpoznawalność pośród członków grupy rośnie najczęściej proporcjonalnie do włożonego weń wysiłku. Członkowie fandomów pracują najczęściej za darmo – ich motywacją jest pasja, miłość, którą darzą materiał źródłowy, oraz chęć niesienia pomocy współczłonkom. Fandom śmiało określić można mianem „nowego rodzaju bohemy” – grupy artystów i intelektualistów o zbliżonym kręgu zainteresowań, dzielących się ze światem i sobą nawzajem owocami swojego wnętrza.

Fandomy przybierają różne formy i kształtują się na różne sposoby, co zdaje się być zależne od wielkości fandomu i specyfiki jego tematu:
-Fandom Pokemonów cechuje się bardzo luźną strukturą. Nie sposób wskazać w nim jednego przywódcy, nieraz trudno wyodrębnić nawet stałego członka. Częściowo jest to wynikiem ogromnej popularności serii, częściowo zaś od zawartych w niej aktywności – gry zachęcają bowiem do kontaktów z innymi członkami społeczności w celu poszerzenia kolekcji wirtualnych stworzeń o rzadkie okazy, a chcąc podejść do nich „poważnie”, konieczne jest zgłębienie niezwykle skomplikowanych mechanik (wiedza czerpana jest oczywiście z fanowskich opracowań), przez co nawet przeciętny odbiorca sprawiać może wrażenie oczytanego.

-Fandom serii Sonic the Hedgehog, choć także może poszczycić się ogromną liczbą członków, zorganizowany jest zgoła inaczej. Podzielony jest na zwarte grupy, mniejsze lub większe obozy, mające ze sobą sporadyczny kontakt i wykazujące się nieraz zaskakująco słabą znajomością pozostałych zrzeszeń. Postać niebieskiego jeża była bowiem przedstawiana w wielu wcieleniach i adaptacjach, ogromnie różniących się między sobą, z których każda utrzymuje swoją własną społeczność. Niemniej, fani Sonica mają świadomość wspólnej subkulturowej tożsamości, którą okazują m. in. jednocząc się we wspólnych sprawach i słuchając tych samych, profesjonalnie przygotowanych wiadomości. Osobę spoza fandomu bądź należącą do innej jego części, poznają od razu po braku wiedzy oraz obycia.

Nieco inaczej funkcjonują fandomy małe, mające niemal zawsze konkretnego przywódcę. Tam każdy pozostaje w kontakcie z każdym, a niszowość przyczynia się do braku nieprzywiązanych do tematu odbiorców i zacieśnienia więzów między fanami. Niestety, trudniej przez to znaleźć osoby o świeżym, unikalnym punkcie widzenia. Tego typu społeczności oczywiście również różnią się między sobą specyfką.