Chociażby dla własnego bezpieczeństwa warto znać reguły, według jakich dokonuje się oznaczenie prac drogowych. Zabezpieczenie robót jest kluczowym elementem służącym do zapobiegania wypadkom, jakie mogą powstać podczas prac technicznych. Bardzo często wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu, dlatego znajomość tych zasad jest niezwykle ważna. Produkcja ich jest ściśle kontrolowana, wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Producent materiałów do oznakowania robót powinien zapewnić, że odpowiadają one wymaganiom oraz mają specjalne dokumenty dopuszczające je do stosowania.

Z artykułu dowiesz się, jakie oznaczenia są najczęściej stosowane i co konkretnie one oznaczają.

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do konkretnych utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom, które zajmują się wykonaniem prac.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują oprócz robót przygotowawczych i wykończeniowych także zabezpieczenie i oznakowanie robót w pasie drogowym. Właściwe oznaczenie robót drogowych jest niesamowicie ważną kwestią. Pozwala to uniknąć chaosu, kiedy kierowcy a także inni uczestnicy ruchu na drodze mogliby mieć wątpliwości, jak mają się w danej sytuacji zachować. Do oznaczania i zabezpieczania mogą służyć: zapory drogowe, tablice kierujące, taśmy ostrzegawcze, tablice uchylne, separatory ruchu, tablice ostrzegawcze, tablice zamykające, kładki dla pieszych na przejściach nad wykopami i najpowszechniejsze: pachołki drogowe.

Pachołki drogowe używane są do oznaczania miejsc niebezpiecznych, wyznaczania zaburzeń toru jazdy pojazdów, robót krótkotrwałych lub nagłych. Służą do wskazania miejsc niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla poruszania się po drodze. Wskazują także elementy trasy wyłączone z ruchu, zabezpieczają remonty i odświeżanie malowania linii na jezdni. Rodzaj pachołka zależy od specyfiki trasy: tam, gdzie dozwolona jest większa prędkość, czyli autostradach i tzw. “ekspresówkach”, stosuje się pachołki wyższe o nawet 75 centymetrów, co ma na celu zwiększenie ich widoczności dla kierowców.
jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu dla potrzeb wykonywanych nakładek bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń i regeneracji nawierzchni.

Pachołki drogowe wykonywane są z materiału elastycznego. Ich wnętrze powinno być skonstruowane w taki sposób, żeby można je było obciążyć (może do tego służyć np. piasek). Najczęściej spotykane typy pachołków to te w kolorze czerwonym lub pomarańczowym z białymi poprzecznymi pasami odblaskowymi, tak by umożliwić ich widoczność po zmierzchu. Powinny być też wyposażone w światła ostrzegawcze. Oznaczone są sygnifikantem U-23, wyróżnia się m. in. U-23a, U-23b, U-23c, U-23d.

Każdy odpowiedzialny kierowca powinien zadbać o to, by być odpowiednio poinformowanym. Nieznajomość oznaczeń stosowanych przy prowadzeniu robót drogowych może skutkować zagrożeniem nie tylko dla niego, ale też innych uczestników ruchu drogowego. Nie wolno tej kwestii lekceważyć. Warto zapoznać się z instrukcjami, których zadaniem jest określenie zasad organizacji i oznakowania prac prowadzonych w pasach drogowych dróg publicznych różnych kategorii. Znajdują się tam wszystkie potrzebne informacje, od rodzajów pachołków po zastosowanie innych form oznakowania.

 

 

Kategoria: projekty budowlane